Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2013

majapilarek
9138 91e8
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie

November 05 2013

majapilarek
1807 4c05 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
majapilarek
1975 792c 420
Reposted fromzcas zcas
majapilarek
2464 40f5 420
Reposted fromhcagryppa hcagryppa
majapilarek
2516 02fd 420
Reposted fromrobxcoxchcesz robxcoxchcesz
majapilarek
2581 575f 420
Reposted fromiamstrong iamstrong
majapilarek
2889 3dec 420
Reposted fromjustMeee justMeee
majapilarek
2892 7d58 420
Reposted frommidorimizu midorimizu
majapilarek
Może jest raczej tak, jak powiedziałeś wcześniej: wszyscy jesteśmy popękani. Każde z nas zaczyna
życie jako wodoszczelny okręt. ale potem przydarzają się nam różne rzeczy - ludzie nas opuszczają
albo nas nie kochają, albo nas nie rozumieją, albo my nie rozumiemy ich, więc tracimy, przegrywamy
i ranimy się wzajemnie. I okręt zaczyna miejscami pękać. No a kiedy okręt pęka, koniec jest nieunikniony.

— John Green "Papierowe miasta"
Reposted bynever-say-never never-say-never
majapilarek
0904 6272 420
Reposted fromspaczonko spaczonko
majapilarek
0918 f60f 420
Reposted fromeklerrka eklerrka
majapilarek
majapilarek
0935 c53c 420
Reposted fromsplendoriblask splendoriblask
majapilarek
1006 2f32 420
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia
majapilarek
Pisanie się

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
"być sobie pisanym"

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
"pisanie się sobie" nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy
— Bartłomiej Jobczyk

November 04 2013

majapilarek
4866 9a2b 420
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viadontforgot dontforgot
majapilarek
9105 8b11 420
Reposted fromowieczkowa owieczkowa viadontforgot dontforgot
couple | Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viadontforgot dontforgot
majapilarek
1097 d801 420
M.Ś.
(zrozum)
majapilarek
7735 1f31 420
Just stay, I'm so happy now. 
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadontforgot dontforgot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl